Gépjármű biztosítások

A gépjármű-biztosítások ma a legfontosabb biztosításaink közé tartoznak. A KGFB a másnak okozott kár esetén nagy összegű kárfizetések alól mentesítheti az üzembentartót, míg a CASCO például az önhibás károk, továbbá lopáskár elszenvedése esetén nyújt segítséget.

Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás (KGFB)
Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződés a károsultak fokozott védelmét, valamint a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott kártérítési igények megfelelő mértékű kielégítését szolgálja.

CASCO Biztosítás
A CASCO biztosítás alapvetően a természeti tényezők által okozott károk, az ún. elemi károk, valamint a jármű vagy annak alkatrészének, tartozékának, illetve a jármű utasterében vagy csomagtartójában elhelyezett tárgyaknak, vagy magának a teljes járműnek idegen személy által történő eltulajdonításával okozott lopáskárra terjed ki.