Utasbiztosítás

Az utazási biztosítás külföldi utazás során váratlanul bekövetkező megbetegedésre, balesetre, poggyászkárra, valamint a biztosítási kötvényben meghatározott egyéb kockázatokra nyújt fedezetet.

Az utasbiztosítási szerződés egyszeri díjas, a biztosítási díjat azonnal egy összegben kell megfizetni. A biztosító által kiállított kötvény érvényessége az előre meghatározott utazási időtartamhoz igazodik. Az utasbiztosítását egyénileg megkötő magyar turista számos konstrukció közül választhat, amelyek nem csupán díjaikban, hanem a vállalt kockázatok és a biztosítási szolgáltatások értékhatárának meghatározásában is különböznek egymástól. Az utasbiztosítás ára a nyújtott szolgáltatásoktól és biztosító társaságtól függően napi néhány száztól néhány ezer forint körüli összegre tehető.

Az utasbiztosítások a tipikus utazási kockázatokon túl – kiterjedhetnek az alábbi szolgáltatásokra is:
– a sérült vagy beteg biztosított hazajuttatása,
– a kórházba került utas gyermekének hazaszállítása,
– beteglátogató útiköltségének megtérítése,
– váratlan esemény bekövetkezésekor információnyújtás,
– sürgős esetben családtagok tájékoztatása,
– légi katasztrófa miatti halál esetén biztosítási összeg nyújtása,
– holttest hazaszállítása,
– poggyászkésedelem, a poggyász késése miatti sürgős beszerzések (ruhanemű, tisztasági eszközök) térítése,
– elveszett útiokmányok pótlásának költségeinek térítése,
– pénzsegély közvetítése,
– tolmács-szolgálat,
– jogvédelem (ügyvédi költség, óvadék, illeték kifizetése),
– felelősségbiztosítás, azaz turistaként másnak akaratlanul okozott kár megfizetése,
– a nem gyógyítási jellegű ellátás költségeinek térítése,
– a biztosított kényszerű, a vártnál hosszabb időtartamú külföldi tartózkodási költségeinek térítése,
– idő előtti kényszerű hazautazás megszervezése, költségeinek térítése,
– keresés, mentés, kimentés,
– információnyújtás autómentő cég elérhetőségéről,
– személygépkocsi hazaszállítása.

MIT ÉRDEMES VÉGIGGONDOLNI UTAZÁS ELŐTT?
– milyen vagyoni értéket viszünk magunkkal,
– baj esetén milyen színvonalú egészségügyi ellátást várunk el,
– a célországban mekkorák a betegellátási, baleseti költségek,
– milyen életkorúak és egészségi állapotúak vagyunk,
– milyen közlekedési eszközzel és mennyi időre utazunk,
– mennyire tűnik balesetveszélyesnek az utazás, üdülés (városlátogatás, vadvízi evezés).

Ezek ismeretében döntsünk arról, hogy a számos eltérő szolgáltatás közül elég-e egy kevesebb kockázatot felölelő, alacsonyabb díjú biztosítást megkötni, avagy több szolgáltatást és magasabb fedezetet nyújtó módozatot érdemes választanunk. Aki olyan helyre készül, ahol a hazaihoz képest sokszorosába kerül az egészségügyi szolgáltatás, annak érdemes olyan biztosítási módozatot választania, amely magas vagy korlátlan fedezetet nyújt ilyen esetekre. Sportrajongók – amennyiben az alapcsomag nem tartalmazza az emelt szintű kockázatot – normál utasbiztosításuk mellé, pótdíj ellenében több biztosítónál kiegészítő sportbiztosítást is köthetnek, amely fedezetet nyújthat vadvízi evezés, búvárkodás, síelés és más sporttevékenység közben bekövetkezett baleset esetén.

Ma már az utasbiztosítások általánosan kínált szolgáltatásává vált az asszisztencia. A segítségnyújtási (asszisztencia-) szolgáltatás lényege, hogy a bajba került ügyfél elsőként a biztosító által megadott – legtöbb esetben magyar nyelvű, éjjel-nappal elérhető – ügyfélszolgálatot hívja fel. Az ügyfélszolgálat informálja a biztosítottat további teendőiről, lehetőségeiről, a megkötött utasbiztosítási szerződés feltételei szerint gondoskodik ellátásáról, például mentőt küld, tolmácsol, visszaigazolja az adott egészségügyi intézménynek, hogy állja biztosítottja kezelésének költségeit, így a turistának nem kell azt megelőlegeznie.
Több társaság feltételei között szerepel, hogy amennyiben a biztosítottnak külföldi útja során egészségügyi ellátásra vagy jogsegélyszolgálatra van szüksége, köteles felvenni a kapcsolatot az asszisztenciaszolgálattal. Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybevett szolgáltatások esetében – kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé – a biztosító kötelezettsége bármely kár vonatkozásában, a feltételekben előre meghatározott összegre korlátozódik. Egyes módozatok esetében, lehetőség van arra, hogy a turista maga fizessen a kezelésért, és az így keletkező orvosi és gyógyszertári számlákat utólag nyújtsa be a biztosítónak, azonban e megoldáshoz a társaságok többsége értékhatárt szab, és ha a keletkezett költségek azt meghaladják, mindenképpen fel kell hívni előtte az asszisztenciaszolgálatot.
Nagyon lényeges, hogy milyen eseményeket zár ki a biztosító az adott módozat esetében a biztosított kockázatok köréből! Jó tudnunk azt is, milyen iratokat(baleseti jegyzőkönyv, költségeket igazoló számlák, orvosi igazolás, stb.) kell benyújtani a biztosító társasághoz, mert ezek utólagos pótlása mindig nehézkes. Ezért feltétlenül olvassuk el a biztosítási feltételeket! Kiutazáskor győződjünk meg arról, hogy valamennyi szükséges információ birtokában vagyunk. Ne felejtsük el magunkkal vinni a biztosítási kártyát, az egyéb igazoló okmányokat!
Néhány biztosító kínálatában szerepel biztosítási bérlet is, amelyet a gyakran, rövidebb időre külföldre utazóknak érdemes váltaniuk. A bérlet váltásától számított meghatározott időszak alatt, előre meghatározott számú utazás esetén vagy korlátlan alkalommal használható fel. Több biztosító társaság vállalatok számára is kínál utazási biztosításokat. Ezek általában egy évre megszabott keretnapszámot foglalnak magukba, indulás előtt az adott cégnek el kell juttatnia a biztosítóhoz a kiutazók listáját. Egyes biztosítók a hosszabb időre külföldre utazó 30 év alatti fiataloknak, külföldön tanuló diákoknak is ajánlanak biztosítási módozatokat.

A társaságok az Európán kívülre utazás esetében kötött szerződésekre általában pótdíjat számítanak fel.
Minden esetben célszerű meggyőződni arról, hogy úti célunk szerint szükség van-e pótdíjfizetésre vagy sem, mivel a biztosító társaságok ország besorolása, sőt még Európa definíciója sem egységes. A magas életkor és a betegségre való hajlam is nagyobb kockázatot jelent a biztosítók számára, ezért ilyen esetekben általában életkori pótdíjat számítanak fel. Egyes módozatoknál – mint arról már esett szó – pótdíj ellenében biztosítható a veszélyes sportot űzők magasabb kockázatú tevékenysége is. Az utasbiztosítások díjai jellemzően gyermek, családi és csoportos kedvezménnyel csökkenthetők.

Ma már a legtöbb bankkártyához is kapcsolódik valamilyen utazási- és balesetbiztosítás, melynek alapdíja benne foglaltatik a bankkártya díjában. Amennyiben a bankkártyához automatikusan nem jár biztosítás, általában lehetőség van díj ellenében, egy év időtartamra utasbiztosítást kötni. Feltétlenül meg kell ismerni azonban a bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás tartalmát is, és meg kell győződni arról, hogy az alapbiztosítás fedezetet nyújt-e az általunk valószínűsíthető kockázatokra. Szükség esetén – például az extrém sportok kockázatait figyelembe véve – kiegészítő biztosítás köthető.
Amennyiben utazásunkhoz utazási iroda segítségét vesszük igénybe, előfordulhat, hogy az utazásszervező – utazásunk előtt vagy annak során – nem tudja a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni.
Ilyen esetben nem az utasbiztosításunk, hanem az utazásszervező társaság ún. vagyoni biztosíték biztosítása révén nyerünk kártalanítást. Vagyis azon biztosító, amelyikkel az utazásszervező társaság biztosítási szerződést kötött, gondoskodik az utasok hazaszállításáról, a kinn maradás esetleges extra költségeinek megtérítéséről, vagy a részvételi díj visszafizetéséről.
Fontos, hogy ilyen esetben a biztosító kérése szerint járjunk el! A kártérítéshez szükség lehet az utazási szerződés és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentációra (jelentkezési lap), számlákra, ezért őrizzük meg azokat!